تماس با ما

نشانی:

دفترفروش:

تهران، خیابان جمهوری، خیابان رازی، مرکز کامپیوتر رازی،  واحد 26

 

تلفن: 

66729053

 

تلفن ضروری فروش:

09028573406 

 

شماره تلگرام فروش:

09212069183

 

خدمات گارانتی:

تهران، خیابان جمهوری، خیابان رازی، مرکز کامپیوتر رازی، واحد25

  

تلفن:

66748498

  

شماره تلگرام خدمات:

09028573408

 

مدیریت فروش:

amir.b@dxracer.ir

 

مدیریت عامل:

hamid.b@dxracer.ir

 

ادمین وب سایت:

 admin@dxracer.ir

 

مدیریت خدمات و پشتیبانی:

warranty@dxracer.ir

توضیحات نقشه :
عرض جغرافیایی :                     طول جغرافیایی :

admin@corsair.ir

66729053

66748285

فرم تماس